สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

นิทานป่าอยู่ที่ไหน: นิทานสอนเด็กให้หล่อเลี้ยงธรรมชาติอย่างไร

นิทานป่าอยู่ที่ไหน: นิทานสอนเด็กให้หล่อเลี้ยงธรรมชาติอย่างไร

สัตว์ร้ายก่อนนอน: เปิดเผยภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมเด็ก  Liam Heneghan University of Chicago Press (2018) เด็กๆ ในวันนี้จะต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงมลภาวะในมหาสมุทร ตัวอย่างเช่น สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ตั้งข้อสังเกตว่าเกือบหนึ่งในสี่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกคุกคามหรือสูญพันธุ์ไปทั่วโลก ใน...

Continue reading...